Text: Rebecca Albertsson | Foto: 221A

Den gröna fisken

Läs vidare

Den gröna fisken

Under de senaste århundradena har fisket utvecklats till en gigantisk industri. Vikten av kloka och medvetna konsumenter har aldrig varit större. Ett enkelt sätt att hjälpa våra hav är att hålla utkik efter fisk och skaldjur som fått grönt ljus av Världsnaturfonden WWF.

I tusentals år har fiske utgjort ett av de vanligaste och viktigaste sätten för människor att skaffa mat. Inte minst i Sverige med vår imponerande 2 400 km långa kuststräcka. Det var under 1400-talet som fiske började utvecklas till en industri, med stora seglarfartyg som fiskade allt längre från land. Under 1600-talet sattes de första fisktrålarna i bruk, men det var först under 1800-talet som industrin expanderade ordentligt. Industrialiseringen gjorde det möjligt för större och kraftfullare fartyg, som kunde fiska både mer och effektivare.

Sedan dess har fiskindustrin fortsatt expandera, och fartygen har rört sig längre och längre från land. Under mitten av 1900-talet började läget bli riktigt allvarligt och organisationer slog larm om hav i kris. Det var en följd av att vi under flera hundra år fiskat i högre takt och större mängder än vad beståndet förökat sig naturligt, även känt som överfiskning. Fiskbestånden hade helt enkelt tagit slut eller blivit kraftigt hotade.

100 miljoner ton
Överfiskning utgör idag det största hotet mot den biologiska mångfalden i världens hav. Jämfört med år 1950 har fångsten ökat från 18 miljoner ton till 100 miljoner ton. Enligt WWF är nästan 90 procent av världens fiskbestånd antingen fullt utnyttjade eller överfiskade. Tillsammans med stora mängder föroreningar, har de senaste 70 åren varit tuffa för haven. Havens liv är på många sätt hotat, eftersom minskade fiskbestånd också leder till rubbade ekosystem.

Den gröna fisken

Foto: Hoatzinexp

Idag vet vi att haven inte utgör en oändlig resurs, utan att de kräver varsamhet och långsiktighet. WWF är en av de aktörer som jobbar hårt för att vi ska bli bättre på att värna om våra hav och dess invånare. Utöver att sätta press på politiker och andra beslutsfattare, har de också tagit fram en praktisk och tydlig guide för konsumenter. Den kallas Fiskguiden och hjälper konsumenter att välja rätt fisk och skaldjur, så att man kan vara säker på att de fångats på ett hållbart sätt.

Fiskguiden presenterar ett 70-tal skaldjurs- och fiskarter, där man som konsument enkelt kan se vad man ska hålla koll på när man handlar. Utifrån kriterierna hur arten mår, hur fisket går till och hur fisket påverkar ekosystemet, får arterna antingen grönt, gult eller rött ljus. Grönt ljus innebär ät gärna, gult ljus var försiktig och rött ljus låt bli. Visste du till exempel att man bör låta bli att äta blåmusslor som är bottenskrapade eller trålade, men att det är fritt fram att äta blåmusslor som är märkta med ASC, MSC eller KRAV? Eller att man gärna kan äta sej som är fångad med långlina eller garn vid Island, men att man inte ska äta sej som är trålad i Nordsjön eller Skagerrak? Det är den lilla skillnaden som gör den stora skillnaden.

Den gröna fisken

MSC-Certifiering
MSC är en internationell miljömärk­ning, som visar att produkten kommer från livskraftiga bestånd och att den har fångats med så liten inverkan på havs­ miljön som möjligt.

Den gröna fisken

ASC-Certifiering
ASC är en internationell hållbarhets­märkning. Märkningen garanterar håll­ bara fisk­ och skaldjursodlingar, både ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.

Märkningar att hålla utkik efter

WWF stödjer även de internationella miljömärkningarna MSC och ASC och uppmuntrar konsumenter till att välja produkter med dessa märkningar. På så sätt kan vi tillsammans bidra till att minska farliga föroreningar och stoppa överfisket. MSC-märkningen garanterar att produkten kommer från livskraftiga bestånd och att fisket utförts på ett sätt som påverkat havsmiljön så lite som möjligt. ASC är en certifiering för odlade fisk- och skaldjursprodukter. Organisationen fokuserar på att produkterna odlats på ett hållbart sätt, både vad gäller miljö och sociala aspekter. Den tropiska jätteräkan som serveras på Sushi Yama är ett exempel på en ASC-märkt produkt i Sverige.

Sushi Yama följer Fiskguidens rekommendationer och serverar endast fisk och skaldjur som WWF förespråkar. På så sätt kan du som gäst alltid vara trygg med att du bidrar till att värna om haven och alla dess invånare. Vill du känna samma sak hemma vid ditt eget köksbord? Använd dig av Fiskguiden och låt den guida dig fram bland kyldiskarna.

Tillsammans kan vi ta hand om våra hav.

Mer om Fiskguiden hittar du på fiskguiden.wwf.se

Takeaway eller ät på plats

Sushisugen?
Beställ smidigt!

Fantastisk sushi är inte långt borta. Snabbt och enkelt – beställ direkt på vår webb.

Sushi Yama och hållbarhet

Hållbarhet och samarbeten