Smak, kvalitet och hållbarhet – Hållbart fiske med märkning

Hållbara från havet

Sushi Yama och hållbarhet

WWF:s fiskguide

Redan sen Sushi Yama grundades har vi följt WWF:s fiskguide när vi har komponerat vår meny. Fiskguiden klassificerar fisk-/ skaldjur och placerar de i olika kategorier – grön, gul och röd. Man tar hänsyn till både hållbarhet och miljö i samband med klassificeringen. En grön fisk kan ätas med gott samvete, en gul ska man vara försiktig med (bl.a. är fångstområde och tillvägagångssätt avgörande faktorer) och en rödlistad fisk ska undvikas. Vi följer och har alltid följt Fiskguiden när vi väljer våra råvaror.

Nordens första ASC- och MSC-certifierade sushikedja

År 2018 blev vi både ASC- och MSC-certifierade. Det var ett naturligt steg för oss, då WWF stödjer dessa certifieringar. Genom vår certifiering blev vi också Nordens första sushikedja som är både ASC- och MSC-certifierad. Året därpå, 2019, tilldelades vi priset ”Årets Pionjär” av ASC med motiveringen ”för sin roll som lysande och inspirerande ledstjärna inom sushibranschen. För att ha gjort ett aktivt val att servera certifierad fisk och skaldjur som rår om både människa, hav och natur. Ett företag att RÄK-na med!”.

ASC och MSC är fristående organisationer där kontroller av spårbarheten av produkterna som säljs på Sushi Yama genomförs årligen av tredje part.

ASC (Aquaculture Stewardship Council) ASC grundades 2010 och är en internationell hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter. I Sverige finns bland annat ASC-märkt pangasius, tilapia, lax och tropisk jätteräka. ASC granskar miljö- och sociala aspekter i fisk- och skaldjursodlingar så att de ska vara ansvarsfulla.

MSC (Marine Stewardship Council) MSC är en internationell organisation som arbetar för miljömärkning av fisk och skaldjur. Miljömärket visar att fisken förvaltas väl, kommer från livskraftiga bestånd och att åtgärder vidtagits för att minska inverkan på havsmiljön.

klimato logotyp

Sushi Yama <3 Klimatsmart måltid

Vi vill göra skillnad och inspirera genom att erbjuda hållbar mat med låg klimatpåverkan – för att minska både vår och våra kunders klimatpåverkan.

Takeaway eller ät på plats

Sushisugen?
Beställ smidigt!

Fantastisk sushi är inte långt borta. Snabbt och enkelt – beställ direkt på vår webb.

Sushi Yama och hållbarhet

Hållbarhet och samarbeten