• Sushi Yama Asecs - A6-Center
  • Sushi Yama Asecs - A6-Center
  • Sushi Yama Asecs - A6-Center
  • Sushi Yama Asecs - A6-Center

Sushi Yama Asecs, A6 Center

I Jönköping och nya Asecs, f.d. A6 Center, återfinns Sushi Yama i form av en satellitenhet. Restaurangen har strax över 50 sittplatser, varav 20 st återfinns på en övre våning med ostörd utsikt över gallerians öppna ytor och intilliggande verksamheter. Luftigt och mitt i centrum beskriver denna restaurang utomordentligt och gör besöket extra trevligt.

Vard. 10.00-20.00 
Lörd. 10.00-18.00
Sönd. 11.00-17.00
 
Asecs - Entré A
Kompanigatan 16
553 05 Jönköping
036 - 860 04 54
asecs@sushiyama.se