bg-plate-blur
Sushi Yama slutar servera jätteräkor

Vi har gått skilda vägar
- Sushi Yama serverar inte den tropiska jätteräkan

Vi tar ett aktivt miljöansvar och slopade därför jätteräkan helt den 22/3 2014.

Varför slopades de tropiska jätteräkorna?

Den svenska importen av odlade tropiska jätteräkor – även kallade scampi, gambas och tigerräkor - har ökat med 600 procent de senaste tio åren. Räkindustrin omsätter miljarder, men miljön och fattiga människor betalar ett högt pris vilket framgår i Naturskyddsföreningens rapport "I grumliga vatten". Rapporten beskriver räkindustrin i Bangladesh, men bilden som målas upp är inte unik. Samma problem finns i majoriteten av de länder där räkindustrin breder ut sig.

Livsviktig miljö förstörs
De jätteräkor som säljs i Sverige produceras framför allt i Sydostasien. Räkorna odlas i stora dammar och för att ge plats åt dammarna huggs mangroveskog ned längs kusterna. Mangroven är mycket värdefull – bland annat fungerar den som barnkammare åt fisk och skaldjur, binder stora mängder kol i sina rötter och skyddar byar från stormar, tsunamis och jorderosion. När skogen huggs ned leder det till att stora mängder koldioxid frigörs vilket skyndar på klimatförändringarna. Mängden fisk i haven minskar, vilket bland annat drabbar miljontals fattiga som är beroende av fisk som proteinkälla.

Människor drabbas
Människor längst kusterna drabbas hårt av räkodlingarna. Odlingarna bevakas ofta av beväpnade vakter som inte drar sig för att skjuta de fiskare som försöker ta sig förbi. När saltvatten dessutom tränger in i jordbruksmarkerna förlorar den fattiga befolkningen i stort sett alla sina möjligheter att producera mat. Lokalbefolkningars protester slås ned brutalt.

Efterfrågan driver på industrin
Det är lätt att skylla problemen med räkindustrin på korrumperade tjänstemän och svag myndighetstillsyn i ett land som Bangladesh. Men det är trots allt den rika världens efterfrågan på jätteräkor som driver på industrin. Genom att servera, köpa och sälja odlade tropiska räkor i Sverige hjälper vi oavsiktligt till att finansiera och uppmuntra en produktion som ödelägger miljö och kränker mänskliga rättigheter i fattiga länder.

Vi vill få stopp på importen
Naturskyddsföreningen vill se starkare miljölagstiftning i de länder där jätteräkorna produceras och skapar tillsammans med sina samarbetsorganisationer runt om i världen opinion mot räkproduktion. Men man kommer inte att lyckas utan aktiva konsumenter och återförsäljare.

Källa: Naturskyddsföreningen

Sushi Yama sluter upp i kampen och uppmanar liksom Naturskyddsföreningen alla svenska restauranger, butiker, importörer och privatpersoner att sluta köpa, sälja och marknadsföra odlade tropiska jätteräkor.